Radosť

Kontakt

+421 905 488 202
dfsradostbb@gmail.com
www.dfs-radost.szm.sk

DFS Radosť, Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
DĽH Radosť, ZUŠ J. Cikkera, Štefánikovo nábr. 6, 974 01 Banská Bystrica
Elena Hlasicová – vedúca súboru, Rudolf Veselovský – vedúci ľudovej hudby

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography