Radosť

Kontakt

+421 47 433 2121

Mesto Lučenec – MsÚ, odd. kultúry a športu, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Martina Hoduliaková – organizačná vedúca, Marcela Tóthová – choreografka

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography