Prvosienka

Prvosienka plagat– pôsobí ako občianske združenie v Spoločenskom dome Nivy v Bratislave, za podpory rodičov a sponzorov

– združuje deti vo veku od 5 do 17 rokov

– vo svojom programe prezentuje hudobnú, tanečnú i krojovú pestrosť rôznych regiónov Slovenska

– snaží sa deťom v mestskom prostredí vštepovať lásku k ľudovému tancu, piesni, hudbe a prostredníctvom nich k domovine a ľudovému umeniu

Kontakt

+421 903 941 991
prvosienka@prvosienka.com
www.prvosienka.com

Spoločenský dom Nivy Súťažná 18, 821 08 Bratislava
Zuzana Rjapošová – organizačná vedúca
Ľubica Mešková, Maroš Červenák – umeleckí vedúci

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography