Poluvská muzika

Cimbalová muzika z Poluvsia začala pracovať od roku 2000. Spočiatku pôsobila ako trojčlenná ľudová hudba v zložení husle, viola, kontrabas popri Folklórnej skupine Lubená bez vlastého názvu. Spolu s Lubenou sa zúčastnila mnohých folklórnych festivalov a vystúpení doma, aj za hranicami Slovenska. Ľudová hudba neskôr doplnila zastúpenie hudobných nástrojov o cimbal. Odstupom času bolo potrebné našu muziku pomenovať, odvodili sme preto svoj názov podľa obce Poluvsie z ktorej väčšina členov muziky pochádzame. V súčasnej dobe pracujeme v štvorčlennom zložení.

Kontakt

+421 908 550 787
+421 918 183 628
info@poluvskamuzika.sk
www.poluvskamuzika.sk

Ing. Tomáš Šujan, Poluvsie 161, 972 16

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography