Poľana

Kontakt

+421 45 520 62 97
frantisek.chudy@tuzvo.sk
www.fspolana.sk

Technická univerzita vo Zvolene, Masarykova 24, 960 53 Zvolen
František Chudý – umelecký vedúci

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography