Podzámočan

Kontakt

+421 45 538 71 51
obec@podzamcok.sk

DFSk Podzámočan, Slávka Tomášová, 962 61 Podzámčok 148
DFSk Podzámočan, Obecný úrad, 962 61 Podzámčok č.23
Slávka Tomášová, vedúca DFSk

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography