Partizán Biotika

Kontakt

+421 905 313 270
ikovacovic@chello.sk
www.fspartizan.sk

Partizán-Biotika, združenie, Dom MS, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica
Igor Kovačovič, umelecký vedúci

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography