Mladosť

Folklórny súbor Mladosť je súčasťou Kultúrneho centra Aradáč, ktoré je súčasným pokračovateľom čulej kultúrnej činnosti aradáčskych ochotníkov, ktorá sa od roku 1948 niesla pod menami Kultúrno-osvetový spolok Štefánik a Kultúrno-osvetový spolok Mladosť. KC Aradáč vzniklo z iniciatívy milovníkov kultúry a snaží sa zastrešiť aktivity všetkých dedinčanov, ktorí majú záujem o aktívnu prezentáciu kultúrnych obsahov vo forme tanečných, hudobno-speváckych a divadelných predstavení. V súčasnosti ho okrem FS Mladosť tvoria detský folklórny súbor Govličky, spevácke skupiny, ľudový orchester, svetoznáme Meškárke a divadelná sekcia Branislava Vjerga.

Kontakt

+421 944 421 799
kc.@radac.rs
kc.radac.rs
www.facebook.com/kc.aradac

Ivan Bagľaš, vedúci súboru
Kukučinova 16
23 307 Aradáč, Srbsko

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography