Mladosť

Kontakt

+421 42 432 81 79
folklornestudio@stonline.sk

PX Centrum, MFS, Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica
Anna Galková, vedúca súboru

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography