Ľudová hudba Jána Paprčku – Paprčkovci ml.

Kontakt

+421 907 875 169
jan.paprcka@gmail.com
www.lh-paprckovci.sk

Mgr. Ján Paprčka – primáš a vedúci ĽH

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography