Limbora

FSk Limbora Prečín vznikla v roku 2002. Jej členovia plánovite udržiavajú a propagujú prečínsku ľudovú kultúru. Postupne si vyprofilovali repertoár, ktorý v prevažnej miere pozostáva z piesní domácich, prípadne získaných v najbližšom okolí. Ženy interpretujú najmä trávnice, svadobné a ľúbostné piesne, muži zasa piesne regrútske, zbojnícke, pijanské, … Aktívnou zložkou je aj skupina piatich heligónkarov – harmonikárov, ktorí sa stali známymi najmä svojským podaním rezkých miestnych čardášov. Osem mladých tanečných párov udržiava a rozvíja domácu prečínsku tanečnú tradíciu.
Členovia súboru sa aktívne podieľajú na organizácii a priebehu mnohých domácich zvykoslovných podujatí, viaceré z nich spracovali aj do scénickej podoby. Pri prezentácii týchto pásiem (fašiangy, nočný hlásnik, krstiny, muzika u Žida, regrútska odobierka… ) využívajú členovia okrem spevu a muziky aj svoj herecký a tanečný potenciál. Vo folklórnej skupine sú zastúpené všetky generácie, starší odovzdávajú svoje umenie, skúsenosti, interpretačný štýl, ale aj kus životnej múdrosti, mladším. Počas svojej existencie vystupovala Limbora na mnohých folklórnych festivaloch, kultúrnych, spoločenských aj komerčných akciách.

Kontakt

+421 915 115 621
radoslav.oravik@centrum.sk
www.facebook.com/FSk-Limbora-Prečín

Folklórna skupina Limbora Prečín
Prečín 304, 01815, okres Považská Bystrica
Radoslav Orávik, vedúci folklórnej skupiny

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography