Lieskovček

Kontakt

+421 47 562 46 91
relax@rsnet.sk

Centrum voľného času – Relax, Ul. SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota
Jaroslava Lajgútová, vedúca súboru

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography