Leváranek

Názov súboru je odvodený od názvu našej obce. Súbor vznikol 1. októbra 2003 najskôr ako hudobno-tanečný krúžok pri základnej škole. Po niekoľkých mesiacoch sa pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho umelecká vedúca Svetlana Valachovičová. V súčasnosti ho vedie spolu so svojím manželom Štefanom. Leváranek má dnes šesťdesiatpäť členov – deti vo veku od troch do 15.rokov.
Repertoár pozostáva z detských ľudových hier, zvykov, piesní a tancov Záhoria. Umelecká vedúca zakladá činnosť súboru na systematickom etnografickom a folkloristickom výskume. Cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek získava od žijúcich pamätníkov zašlých čias. Starečkovia a starenky si radi spomínajú na svoje detské hry, ale aj na staré piesne.   Niektoré zvyky a piesne sú z obdobia pred 1. svetovou vojnou, záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Tak sa na vystúpeniach súboru môžeme stretnúť aj so zvykmi ešte z čias Rakúsko-Uhorska.

Od roku 2009 začal súbor Leváranek zakladať  aj detskú ľudovú hudbu. V roku 2013 sa ľudová hudba pretvorila na CIMBALOFKU LEVÁRANEK . Názov cimbalovej hudby je podľa cimbalovej muziky, ktorá pôsobila vo Veľkých Levároch v minulosti v Habánoch a používala takýto názov. Súčasťou nej sú husle, kontrabas a cimbal. Príležitostne používa aj harmoniku,ozembuch, fujaru a ústnu harmoniku. O cimbalovú hudbu sa stará vedúca súboru no jej pravou rukou je cimbalistka Karolína Valachovičová ktorá robí tiež prepisy nôt a pomáha pri tvorbe hudobného repertoáru cimbalovej hudby.Súboru sa podarilo znovuobjaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominuje belasá a biela farba. Na nákladné zhotovenie krojov finančne prispela obec. Súbor sa teší rovnako výdatnej podpore Základnej školy s materskou školou Veľké Leváre. Leváranek pracuje pod hlavičkou Občianskeho zruženia PRIATELIA LEVÁRANKU, ktoré združuje fanúšikov súboru a rodičov detí zo súboru.
DFS Leváranek sa zúčastňuje mnohých festivalov na Slovensku aj v Čechách. Okrem toho sa pravidelne zúčastňuje rôznych folklórnych súťaží, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Speváčky súboru získali už niekoľko ocenení ako sólistky na krajských súťažiach, no najväčší úspech získali v roku 2010 ako spevácka skupina Leváranku na Celoslovenskej súťaži v Likavke, kde získali Strieborné pásmo. V tanečnej súťaži Vrť sa dievča získal súbor na krajskej prehliadke taktiež Strieborné pásmo so zvykmi na Ščepána, bronzové pásmo za autentické prevedenie pásma Žito. V krajskej súťaži ľudových rozprávačov ako najmladšia súťažiaca získala Karolína Valachovičová cenu Junior – objav roka 2013 za prózu Kvočka v záhoráckom nárečí. Primáš Cimbalofky Leváranek je len 10-ročný Marek Simko, ktorý v roku 2015 získal na krajskej súťaži detských folklórnych súborov ocenenie  poroty za presvedčivú interpretáciu v pásme Žito, kde hral na husliach.

Kontakt

+421 905 810 268
levaranek@centrum.sk
www.levaranek.sk

Svetlana Valachovičová, Veľé Leváre 616, 908 73 Veľké Leváre, okres Malacky
Svetlana Valachovičová, vedúca súboru

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography