Krnčanka

Kontakt

+421 38 530 22 286
ocukrnca@stonline.sk

Zlatica Žišková, Lesná cesta 125, 956 19 , okres Topoľčany
Zlatica Žišková vedúca skupiny

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography