Jedľovina

Kontakt

+421 41 421 14 90
+421 903 851 200
pavol.koptak@post.sk
www.facebook.com/pages/FS-Jed%C4%BEovina/362228957122749

Kukučínova 893, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Pavol Kopták, vedúci súboru

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography