Jánošík

Kontakt

+421 47 438 23 03, 0907
dms_fil@centrum.sk

Dom Matice slovenskej, Kvetná 3, 986 01 Fiľakovo, okres Lučenec
Alica Pisárová, organizačná vedúca

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography