Hornád

Kontakt

+421 902 241 247
www.fshornad.com

Šrobárova 2, 040 01 Košice
Martin Bača- štatutár; Štefan Štec- vedúci umeleckej zložky

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography