Háj

Kontakt

+421 908 407 862
+421 915 849 253
fshaj@fshaj.sk, haasovci@gmail.com
www.fshaj.sk

Centrum voľného času – Relax, Ul. SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota
Peter Haás – vedúci súboru

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography