Gymnik

Foklórny súbor Gymnik bol založený v roku 1964 na podnet odbornej asistentky Heldy Šimonekovej pri FTVŠ UK v Bratislave. Súbor dlhodobo patrí medzi najlepšie akademické foklórne súbory na Slovensku.
Za jeho dlhé pôsobenie sa v ňom prestriedalo viac ako 700 členov. Tance a tanečné bloky sú z rôznych regiónov Slovenska, ktoré nesú rukopis J. Blaha, J. Hamara, P. Mezeia a i.
V súčasnosti má súbor 34 členov, zväčša poslucháčov fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave a bratislavských stredných škôl, riaditeľom súboru je Štefan Gerhát.

Kontakt

+421 907 734 228
gymnik@fsport.uniba.sk
www.gymnik.sk

Nábr.arm.gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Štefan Gerhát, riaditeľ

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography