Fľajšovan

Kontakt

+421 907 119 957
srogoncikdaniel@zoznam.sk
fsflajsovan.hostujem.sk

Viktor Chudoba, Bučina 846, 029 57 Oravská Lesná
Viktor Chudoba, organizačný vedúci

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography