Ekonóm

Kontakt

+421 903 735 225
fsekonom@fsekonom.sk
www.fsekonom.sk

Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava
Ondrej Lenár, manažér

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography