Dolina

Detský a mládežnícky folklórny súbor Dolina pôsobí pri Karloveskom centre kultúry v Bratislave na Molecovej ul.2 a spolupracuje s Karloveským športovým klubom. Jeho členovia sú deti predškolského veku, žiaci základných a študenti stredných škôl v Bratislave – trvale bývajúcich v MČ Karlova Ves aj z iných častí Bratislavy. Svojou činnosťou motivuje deti a mládež k zmysluplnému využívaniu voľného času a k oživovaniu ľudových tradícií na Slovensku. Repertoár súboru tvoria choreografie a javiskové spracovanie ľudových zvykov z rôznych regiónov Slovenska. V roku 2017 oslávi súbor 30. výročie svojho založenia.
Umelecká a organizačná vedúca FS Dolina je od založenia Ing. Nadežda Čermáková.

Kontakt

+421 2 623 11 679
+421 903 115 065
nada.cermakova@gmail.com
www.fsdolina.sk

Naďa Čermáková, Lachova 23, 851 03 Bratislava
Naďa Čermáková, vedúca súboru

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography