Čierťaž

Kontakt

+421 48 618 24 18
+421 918 591 847
martinloksa@centrum.sk
www.ciertaznemecka.sk

Martin Lokša, Ul. Sama Chalupku 4, 976 97 Nemecká, okres Brezno
Martin Lokša vedúci skupiny

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography