Chyžišťan

Kontakt

+421 45 559 16 09
ocuhn@stonline.sk

Miestne kultúrne stredisko, 962 65 Hontianske Nemce, okres Krupina
Anna Marunčiaková, Anna Chramčoková, vedúce skupiny

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography