Chemloňáčik

Kontakt

+421 915 704 567
kerekanic@fschemlon.sk, ferik.l@fschemlon.sk
http://www.fschemlon.sk/zlozky-suboru/chemlonacik/

FS Chemlon Humenné, Sokolská 11, 066 01 Humenné
Miroslav Kerekanič – umelecký vedúci, Ladislav Ferik – riaditeľ

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography