Čemerňanka

Kontakt

+421 918 824 077
silviarondosova@zoznam.sk

Silvia Ronďošová Pavlenková, Pusté Čemerné44, 072 22 Strážske
Silvia Ronďošová Pavlenková, vedúca skupiny

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography