Čečinka

Kontakt

+421 2 654 28 948
dfscecinka@gmail.com
www.cecinka.sk

Základná umelecká škola J. Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava Beáta Čečková, Tranovského 8, 841 02 Bratislava
Beáta Čečková, organizačná vedúca

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography