Borievka

Kontakt

+421 903 357 204
+421 904 494 340
borievka@fsborievka.sk
www.fsborievka.sk

Odborná výcviková škola letectva, Rampová 7, 040 01 Košice
Štefan Murcko, Michal Noga

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography