Beľanček

Kontakt

+421 905 765 336
maria.kolvekova@gmail.com

Košická Belá 132, 044 65 Košická Belá
Koľveková Mária – vedúca

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography