HALENA odhalená!

22/05/2018

Po takmer roku úsilia sa nám 17. mája podarilo odprezentovať kolekciu, ktorá vznikla na základe finančnej podpory Fondu na podporu umenia. To je však len jedna stránka veci. Tá, dovolím si povedať podstatnejšia je úsilie a umenie tvorcov, ktorí túto kolekciu vymysleli a zrealizovali. Čo bolo ale spúšťačom a motorom celého konceptu? Bola to chuť niečo vytvoriť. Dnešná doba praje návratom k tradičným vzorom a materiálom viac ako kedykoľvek predtým. Predovšetkým mladí a vzdelaní ľudia si začínajú uvedomovať históriu, tradície a vzťah k miestu svojho pôvodu a domovu v rámci miešania kultúr a stierania regionálnych rozdielov v Európe a čiastočne i vo svete. Hľadajú výrazové prostriedky pre tento svoj postoj, ktoré by im mohla ponúknuť voľne dostupná odevná kolekcia, ktorej návrhy by boli inšpirované tradičným ľudovým odevom, ale spracované moderne. Na Slovensku v súčasnosti absentuje takáto voľne dostupná kolekcia prípadne značka. Viacerí návrhári tvoria kolekcie, ktoré čerpajú námety a vzory z folklórneho odevu, avšak sú to len vybrané originálne modely, ktoré nie sú bežne dostupné a sú preto pre širšiu populáciu zväčša cenovo nedosiahnuteľné. Preto sme chceli dať priestor novým tvorcom, ktorí by svoje návrhy poňali viac „masovo“. To znamená sústrediť sa najmä na módne doplnky a vybrané odevné súčiastky, ktoré sú univerzálne a každý si ich môže nakombinovať podľa svojho vkusu. Hlavným cieľom bola predovšetkým podpora novej tvorby z dielne talentovaných tvorcov prostredníctvom prezentácie na módnej prehliadke zorganizovanej pri tejto príležitosti. Tá sa uskutočnila práve 17. mája pod názvom HALENA v ateliéry Eloo. A kto sú tí talentovaní tvorcovia, ktorí to všetko majú na svedomí? Sú to Kristína Mišechová, Eva Šrubařová, Eva Olexíková, Matej Rabada a Balazs Szarka.

Modely ktoré boli odprezentované sú charakteristické spojením univerzálnosti, štýlovosti, kreatívnosti, zároveň sú nadčasové a originálne. Základným vizuálnym prvkom je čerpanie námetov z tradičných ľudových vzorov, strihov či ornamentiky, ktoré sú spracované umeleckými návrhármi tak, aby spĺňali všetky spomenuté atribúty.  Špeciálne miesto medzi návrhmi a inšpiračnými vzormi má modrotlač. Okrem skutočnosti, že má nezastupiteľné miesto v tradičnom ľudovom  odeve, bude tento rok veľmi významný v súvislosti s jej zviditeľnením v rámci európskeho priestoru. Odhliadnuc od toho, že v roku 2015 bola zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, sa bude v tomto roku uchádzať v spoločnej nominácií Nemecka, Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Pevne  veríme, že nominácia bude úspešná a modrotlač sa dostane do tohto medzinárodného zoznamu.

Celý večer sa niesol v kamarátskom neformálnom duchu. Prispel k tomu svojou hudobnou produkciou aj Michal Veselský, ktorý spestril program zaujímavým spojením elektronickej hudby a ľudových nástrojov. Preto verím, že všetci čo sa prišli pozrieť na prehliadku mali z večera hlavne dobrý pocit. O to všetkým aktérom a tvorcom šlo. Aby sa ich práca a návrhy ukázali v priateľskej atmosfére a aby sa tí, ktorým sa návrhy páčili podelili zo svojimi dojmami s ďalšími. Potom ich práca má zmysel a aj touto formou ich môže naštartovať k ďalším tvorivým nápadom. Pre priblíženie atmosféry a tvorby si pozrite fotky z podujatia. Želáme tvorcom veľa kreatívnych nápadov!

Foto: Hana Rusňáková

Podujatia

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography