Nie v mojom kroji

21/02/2020

My, dolupodpísaní predstavitelia a podporovatelia folklórneho hnutia na Slovensku, sme veľkú časť našich životov zasvätili spoznávaniu, zachovávaniu, umeleckému stvárňovaniu a propagácii vzácneho kultúrneho dedičstva nášho domova – našej tradičnej ľudovej kultúry. Jej poznanie, skúmanie a starostlivosť o ňu považujeme za podstatný pilier našej identity v globalizovanom svete a mrzí nás, keď politici na jej hodnotu zabúdajú. Taktiež nás však mrzí, keď si ju bez väčšej znalosti zjednodušujú, prispôsobujú pre svoje politické ciele a využívajú ako nástroj hodnotového rozdeľovania spoločnosti.

Pre nás je Slovensko a jeho kultúrne dedičstvo jednotou v pestrosti. Pestrosti, ktorá je výsledkom zložitého historického vývoja a spoločenského pohybu. Pestrosti, ktorá ho robí takým jedinečným. Folklór nás celý život učí ľudskosti, venovať sa mu znamená pre nás budovať dôležité medziľudské vzťahy, spoznávať samých seba. Ukazuje nám, aká rozmanitá bola a je krása ľudového umenia v rôznych regiónoch, ako sa dokážu líšiť aj susediace dediny, či dokonca jednotlivci, hovorí nám o súžití a vzájomnej inšpirácii medzi rôznymi etnikami… Ľudová hudba a tanec nás spája – ľudsky aj historicky – s ostatnými kultúrami strednej Európy, v širšom zmysle celého európskeho kontinentu a ako univerzálny kultúrny fenomén je vzácnym pojivom spoločenstiev celého sveta.

Slovensko pre nás v žiadnom prípade neznamená rovnakosť! Ani kultúrnu, ani názorovú.

Preto sa s obavami pozeráme na strany, ktoré hlásajú “jedinú správnu kultúru” a “jediný správny názor” a ktoré sa neprávom stavajú do roly “skutočných nositeľov a ochrancov slovenskosti”. Naši predkovia nám tu totiž nezanechali len piesne a tance, ale aj spomienky. Spomienky na to, čo sa stane, ak si “jediná správna” strana prisvojí právo rozhodovať o tom, kto je pravý Slovák, a kto jeho nepriateľ. Pamätáme rétoriku Slovenského štátu o “protislovenských živloch”, pred ktorými sa treba brániť. Pamätáme si aj obete našich rodičov a starých rodičov, ktorí museli dôsledky tejto rétoriky naprávať vlastnou krvou v Slovenskom národnom povstaní. No pamätáme si aj na nie tak dávne fakľové sprievody Slovenskej pospolitosti, v uniformách tak veľmi pripomínajúcich zločinné Hlinkove gardy, aj na názory jej členov, kvôli ktorým bola táto strana ako jediná v dejinách SR rozpustená.

Jej prívrženci však nikam neodišli. Mnohí aj dnes kandidujú vo voľbách. Rétoriku síce čiastočne a účelovo zmenili, no činy ich prezrádzajú. Nespomíname si, žeby niekedy vo voľbách kandidovalo toľko kriminálnikov a násilníkov. Skutočne chceme takýmto ľuďom zveriť správu štátu? Čo s nimi spraví moc, ak sa im zveria dôležité politické pozície? Ich nepriateľom sa postupne môže stať každý, kto vybočuje z radu. Prosíme, pamätajte aj Vy! Nielen na piesne a tance. Aj na chyby minulosti a ich dôsledky.

Podpísaní:

Vladimír Michalko | choreograf, riaditeľ festivalu tanečných domov Rozhybkosti
Filip Takáč | tanečník, choreograf FS Krtíšan
Michal Druga | tanečník, autor programov folklórnych festivalov
Jana Ambrózová | etnomuzikologička, pedagogička
Juraj Kubánka | dlhoročný umelecký vedúci SĽUKu
Milan Hvižďák | dlhoročný umelecký vedúci FS Zemplín
Stanislav Dúžek | etnochoreológ, člen umeleckej rady Lúčnice
Veronika Bodnáriková | speváčka piesní z Horehronia
Juraj Líška | hudobník, Fallgrapp
Barbora Botošová | huslistka, primáška, vnučka Jána Berkyho – Mrenicu
Vladimír Urban | dlhoročný umelecký vedúci FS Železiar
Anna Šatanová | speváčka piesní z Podpoľania
Dušan Hégli | umelecký vedúci Ifjú Szivek z Bratislavy
Andrej Werner | huslista, Pressburger Klezmer Band
Štefan Štec | spevák, umelecký vedúci FS Hornád
Lukáš Latinák | herec a folklórny nadšenec
Peter Vajda | tanečník a pedagóg FS Borievka
Milan Križo | spevák a zakladateľ VSLPT Poľana
Ján Blaho | choreograf a tanečný pedagóg
Silvia Šarköziová | violončelistka a speváčka – Cigánski Diabli
Vladimír Moravčík | hudobník, vedúci kapely Nebeská muzika
Pavol Pitoňák | choreograf, autor programov folklórnych festivalov, programový riaditeľ FF Východná 2014 – 2018
Ján Kružliak | hudobník
Vladimír Kyseľ | dokumentátor ľudovej kultúry
Katarína Koštialová | etnologička
Alexandra Bitušíková | vysokoškolská pedagogička
Juraj Planka | vedúci DĽH Kornička z Trenčína
Peter Kocák | choreograf a umelecký šéf FS Vranovčan
Štefan Kocák | osvetový pracovník, choreograf, zberateľ, spisovateľ
Zuzana Pokorná | huslistka
Katarína Babčáková | etnochoreologička, metodička pre folklór Národné osvetové centrum
František Morong | o. z. Dragúni
Barbora Morongová | o. z. Dragúni
Margita Jágerová | etnologička, speváčka
Samuel Smetana | hudobník, hudobný publicista
Alžbeta Lukáčová | etnomuzikologička, hudobníčka
Peter Obuch | etnomuzikológ, hudobník
Peter Pohančaník | riaditeľ FS Urpín z Banskej Bystrice
Miroslav Štefan | hudobný pedagóg, primáš ľudovej hudby
Jana Mládek Rajniaková | etnologička
Martina Hrabovská | organizačná vedúca FS Ponitran
Peter Hrabovský | umelecký vedúci a choreograf FS Ponitran
Mikuláš Sivý | umelecký vedúci a pedagóg ľudového tanca
Peter Štefaňák | vedúci FS Ruthenia, riaditeľ rusyn FM, predseda Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
Jozef Ďuráči | amatérsky etnograf, umelecký vedúci a choreograf, Trenčín
Marianna Svoreňová | lektorka ľudového tanca
Renáta Talapková | ŽSSk Kamarátky
Martin Urban | umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť Banská Bystrica
Ján Jamriška | dlhoročný choreograf FS Marína, Zvolen
Jaroslav Černák | folklorista, tanečný pedagóg, Detva
Miroslava Palanová | choreografka a umelecká vedúca FS Váh
Jaroslava Kohútová | vedúca DFS Kornička, Trenčín
Martin Majlo Štefánik | hudobník, Ľudové Mladistvá
Vladimír Homola st. | spevák ľudových piesní
ĽH Žoltákovci z Raslavíc
Ľudová hudba Pokošovci
Iveta Smíleková | Detvianske ľudové umenie
Peter Cítenyi | etnológ, člen Programovej rady Folkl. slávností pod Poľanou v Detve, moderátor a spoluautor programov folklórnych festivalov
Matúš Druga | tanečník, choreograf DFS Matičiarik, Banská Bystrica
Norbert Varga | umelecký vedúci FS Rakonca Miloš Valent | hudobník, umelecký vedúci Solamente Naturali
Andrej Kotlárik | tanečný pedagóg, referent FPU za tradičnú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť
Jozef Topoľovský | vedúci FSk Parchovianka, nositeľ ľudových tradícií
Martin Topoľovský | pedagóg a interpret ľudového tanca
Michal Noga | hudobník, metodik pre folklór, etnológ, hudobný lektor
Ľudová hudba Jána Maka
Miroslav Kapec | primáš ľudovej hudby z Podpoľania
Ondrej Debrecéni | umelecký vedúci FS Zobor z Nitry
Tatiana Salajová | Stredoslovenské osvetové stredisko, umelecká vedúca ŽSSk Trnki
Michal Smetanka | hudobník, multiinštrumentalista
Andrej Zahorec | huslista
Anna Jakubíková | speváčka z Podpoľania
Zuzana Beňušková | etnologička, tanečníčka
Michal Veselský | pracovník Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, dokumentarista – Nehaňte ľud môj, Elementy, hudobník
Zuzana Slančíková | hudobníčka
Juraj Jakubík | ĽH Javorníček
Družina
Agáta Krausová | tanečná pedagogička, choreografka
Slavomír Ondejka | tanečný pedagóg, choreograf
Martin Bača | vedúci FS Hornád, Košice
Michal Pagáč | primáš ĽH M.Pagáča a FS Vršatec, člen Fallgrapp
Michal Paľko | hudobný skladateľ
Zuzana Mojžišová | speváčka a redaktorka
Aty Béreš | hudobník, kapela Družina
Sendreiovci | rómska kapela
Miriama Bošelová | etnologička
Helena Tužinská | etnologička
Juraj Dufek | gajdoš, výrobca gájd
Marek Reznický | ĽH Magura
Alfréd Lincke | vedúci TS Partia a DFS Tancovadlo
Marek Sabol | tanečná skupina Bardfa
Ján Čarnogurský | folklorista, zberateľ spišského folklóru
Peter Kováč | etnológ, predseda OZ Juháska reguľa
Róbert Lakatos | hudobná skupina Rév, Esszencia
Mikuláš Mušinka | folklorista, etnológ
Alexander Mušinka | kultúrny antropológ
Ján Vajda | vedúci FS Borievka
Jakub Filipko | interpret, štatutár OZ Dobrá Východná
Miroslav Sakáč | prezident OZ Klub milovníkov folklóru
Mihály Richtárcsik | pedagóg ľudového tanca, choreograf
Rastislav Šimko | organizačný vedúci FS Košičan
Csaba Mitro | vedúci FS Rozmaring
Zuzana Drugová | etnologička
Marek Rudňanský | umelecký vedúci FS Abovčan
Marián Lojan | vedúci FS Šiňava zo Sniny
Stano Talapka | folklorista
Ľuboš Pisarčík | vedúci FS Vagonár
Libuša Bachratá | pedagogička SĽUK
Linda Luptáková | pedagogička ľudového tanca
Vladimír Šifra | predseda ZO SPB Vernár
Vladimír Šifra ml. | fotograf
Ladislav Cmorej | externý choreograf SĽUK-u, pedagóg a choreograf v rámci nadačného programu pre rómske deti Divé Maky
Ľuboslav Hudák | hudobník, Muzika Milana Rendoša
Jana Belišová | etnomuziokologička, pedagogička
Ajo Gonšenica | riaditeľ FS Ostroha, Dublin, Írsko
Miroslav Štoffa | organizačný vedúci FS Makovica
Ľudovít Cehelský | lektor a metodík UĽUV
Zsuzsanna Cehelská | referentka tradičnej ľudovej kultúry KCÚBaR
Stanislav Palúch | hudobník
Speváčky Sestry Matákové | Barbara Petrgálová, Anna Bobeková, Alexandra Matáková
Ján Michálik | tanečný pedagóg a choreograf
Marcela Janštová | vedúca FS Ipeľ Lučenec
Richard Tóth | člen FS Ipeľ
Kristián Takáč | tanečník a tanečný pedagóg FS Krtíšan
Lýdia Takáčová | vedúca FS Krtíšan
Juraj Matiaš | vedúci folklórnej skupiny Bažalička Plachtince – Príbelce
Andrej Babiar | organizačný vedúci Fsk Bažalička Plachtince Príbelce
Monika Zapletalová | folklórna interpretka, etnografka, výrobkyňa ľudového odevu
Stanislava Zvarová | umelecká vedúca FS Vepor
Milan Jankoviech | umelecký vedúci a choreograf FS Považan
Matúš Lago | portál FOLKLOR.SK
Maroš Červenák | portál FOLKLOR.SK
Michal Zábražný | umelecký vedúci FS Ekonóm
Ondrej Druga | vedúci MSSk UFS Mladosť B. Bystrica, projekt Ondro a kamaráti
Viliam Mikula | tanečník a choreograf PUĽS-u
Etela Nôtová | tanečný pedagóg DFS Čečinka
Cyril Páriš | herec, režisér
Richard Reicher | tanečný pedagóg, bývalý tanečník Ifjú Szivek a Szőttes
Dana Blahová | vedúca DFS Vienok Bratislava
Jana Blahová | DFS Vienok Bratislava
Ivana Kleiblová | pedagogička ľudového tanca, vysokoškolská učiteľka
Kristína Chmelíková | tanečníčka, tanečná dramaturgička Záhrady – Centra nezávislej kultúry
Milan Slama | riaditeľ Záhrady – Centra nezávislej kultúry
Tomáš Brunovský | ĽH Muzička
Attila Oláh | vedúci, choreograf FS Csallóközi
Mária Mahútová | speváčka, hudobníčka ľudovej hudby Štefana Belku
Vladimír Mišík | vedúci DFS Kornička Trenčín
Štefan Belka | hudobník
Marián Baloga | umelecký vedúci FS Čarnica

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography